POUŽITIE: fasády – podhľady - brány - záhradné chaty...

     SLOVINYL SIDING© je kvalitný plastový fasádny obklad (odvetraný lamelový systém) na  báze  PVC  s veľmi  dlhou dobou životnosti (minimálne 50 rokov), bez potreby následnej údržby. Zabraňuje kondenzácii vlhkosti v murive a  dokonale  chráni  stavbu  pred poveternostnými  vplyvmi.  Môže sa použiť samostatne, alebo v kombinácii   s dodatočným zateplením.

     SLOVINYL SIDING© je vhodný pre fasády novostavieb aj pri rekonštrukciách a dizajnových úpravách starších  budov. Odstraňuje mokrý proces v priebehu stavebných  prác  a môže sa  kombinovať s klasickou omietkou. Montuje sa na drevený, alebo kovový rošt. Nevyžaduje dodatočné maľovanie, je odolný voči mechanickému poškodeniu. Široká  škála  profilov  a  farieb umožňuje  bezproblémové a efektné riešenie každej fasády. Komplexný systém zakončovacích prvkov rieši všetky detaily fasády. Má nízku hmotnosť (cca 1,5  kg/m2), takže nezaťažuje objekt stavby. Je výnimočne odolný voči atmosférickým vplyvom.

Textové pole:                                   Ukážky realizácie SIDING

Cenník  prvkov SLOVINYL SIDING                                                  VZORNÍK  FARIEB

      (Uvedené ceny sú pre farbu bielu. Ostatné farby  + cca 8-12%)                                                           farebné zobrazenie je len orientačné, závisí od nastavenia Vášho monitora.

                  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Názov

Označenie

Dĺžka (m)

    Cena s DPH

Profil   Horizontálny obklad

D4d

3,8

     8,74  EUR/m2

Profil  Vertikálny obklad

D5V

3,8

     9,10   EUR/m2

Štartovacia lišta

SL

3,8

    1,26  EUR/m

Ukončovacia lišta

UL

3,8

    1,08   EUR/m

Vonkajší roh

VOR

3

    3,07  EUR/m

Vnútorný roh

VNR

3

    2,23  EUR/m

J-profil ½

J 1/2

3,8

   1,15  EUR/m

Kombinovaný vonkajší roh

KVOR

3,8

   1,79   EUR/m

Odkvapový žliabok

OZ

3,8

   1,22  EUR/m

Rímsová doska

RD

3,8

   2,32  EUR/m

F-profil

F

3,8

   1,31  EUR/m

Ozdobná podhľadová lišta

OPL

3,8

  1,51  EUR/m